Julehilsen 2020

Kjære Asker Aliens-familien!

2020 er snart historie! Vi ser tilbake på et annerledes år – et på alle måter begrensende år hva gjelder å dele gleden ved basket. Covid-situasjonen har skapt noe avstand i det som bandt oss sammen, da vi ikke lenger kunne møtes på kamper eller slå av en prat under treninger. Dette fellesskapsrommet kommer imidlertid tilbake, og når korona kommer under kontroll, kan vi alle ta del i fellesskapet rundt idretten igjen. Styret kan love dere at vi jobber i kulissene for en enda bedre klubb. Vi jobber for et bredere aktivitetstilbud, bedre vilkår- og treningsbetingelser, for et styrket samarbeid med viktige aktører og støttespillere i kommunen, næringslivet og tilliggende klubber, mm. Vi ser at det er stor aktivitet på alle lag, at det er ventelister (da hver treningsgruppe kun kan telle inntil 20 personer) og generelt stor interesse for basket! Det er gledelig, og vi jobber for å legge til rette for at langt flere får spille basketball og være medlem hos oss i 2021.   

Vi har lyst til å nevne noen ting som det er grunn til å være stolte over at vi har fått til i året som har gått: 

CAMP Borgen – et lavterskeltilbud for barn og unge gjennom sommeren. Prosjektets initiativtager er Vigdis Hvaal og med støtte fra Gjensidigestiftelsen og coach Kenneth Webbs kompetente og hjertevarme tilstedeværelse ble dette en dundrende suksess

JUNIOR-akademiet ble etablert og igangsatt i september 2020. Elitespiller Joshua Hart er trener og prosjektleder for satsingen og sørger for basketglede og aktivitet på Landøya skole to dager i uken. JUNIOR-akademiet 

EASYBASKET-turnering under korona! For en herlig samling basketglade barn vi hadde i Leikvollhallen helgen 24.-25 oktober! Leikvoll badet i gult og svart – for basketgleden er stor i Asker! Her er et lite glimt fra turneringen. 

Dessuten har vi utvidet vårt tilbud og samarbeid med flere skoler i kommunen. INKLU-basket-prosjektet fortsetter på tredje året. SFO-basket-tilbud gis til enkelte skoler under fanen Aktive lokalsamfunn. Aktive lokalsamfunn er Asker Idrettsråd sin storsatsing på samarbeid mellom skole og idrett, og vi har tatt mål av oss å være en sentral samarbeidspartner og leverandør av aktivitets- og idrettsglede for alle gjennom denne satsingen. SFO-basket er altså et av tilbudene, videre har vi utvidet og styrket vår satsing på Landøya skole, der 15 ungdommer har valgfag basket

I tillegg har vi nylig gått inn som partner med Asker fotball i et nyetablert aktive lokalsamfunn-prosjekt på Borgen. 

HEIA Asker Aliens som både skaper idrettsglede for barn og unge innenfor rammene av den organiserte idretten, men også evner å tilby barn og unge som av ulike grunner ikke tar del på et organisert nivå å få oppleve glede, mestring og vennskap gjennom idretten<3. 

Og hva med fremtidens Asker Aliens? Den ser lys ut fra her vi står som ledere av klubben. Vi har mange talentfulle og interesserte spillere, dedikerte og dyktige trenere som vi alle skylder en stor takk for den innsatsen de gjør, og vi har gode rollemodeller i elitelagene våre både på dame- og herresiden. Interessen for basket er voksende, samtidig som vi har et enormt potensial i å styrke vår posisjon lokalt og nasjonalt. Forbundets avtale med TV2 fra og med neste sesong vil hjelpe oss med dette arbeidet (les mer her). Nettopp TV2-avtalen sammenfaller godt med byggingen av nye Leikvoll C, der vi i løpet av denne høsten, godt hjulpet av elitespiller Stian Emil Berg, kommunepolitiker Ole Jacob Johansen og med støtte fra ordfører Lene Conradi fikk gjennomslag for parkett i stedet for kombielastisk gulv (les mer i Budstikka: Dro i bremsen). Leikvoll C blir Askers nye storstue for hallidretter, og basketball skal være en prioritert idrettsgren i denne hallen. Dessuten blir Leikvoll C Norges flotteste basketarena og kan huse i underkant av 1500 tilskuere. Tenk dere hvordan dette vil bli på en elitekamp med topp stemning, en NM-kvalifisering eller en «vanlig» seriekamp, et EASYbasket-arrangement eller en av våre julecamper! Det hersker ingen tvil om at Asker og Leikvoll C blir et sentrum for basket(glede) i årene fremover. 

Med denne oppsummeringen ønsker vi dere alle en riktig god jul og et godt nytt (basket)år i 2021! 


God hilsen Monica Kaasa 

- på vegne av styret i Asker Aliens