Idrett + skole = robuste, glade og aktive barn og unge!

Asker Aliens fikk Asker Idrettsråds tillit da vi ble tildelt midler fra Gjensidigestiftelsen til Aktive lokalsamfunn-prosjektet med Landøya skole. Fredag 22.11 holdt rektor på Landøya skole Mona Pünther og styreleder i Asker Aliens, Monica Kaasa, et innlegg under Idrettskonferansen 2019, der vi fortalte om prosjektet. Skal vi tro tilbakemeldinger og respons i etterkant, kan vi være optimistiske både på skolenes og idrettens vegne i Asker kommune. Ideen bak prosjektet, nemlig at "Idrett og skole skal stå sammen om å sikre en sunn og aktiv tilværelse og et positivt, inkluderende og trygt (lokal)miljø", møtes med interesse og entusiasme. Vi er spente på fortsettelsen og håper å få muligheten til å bidra i enda større grad til arbeidet med å danne og utvikle robuste, glade og aktive barn og unge i regionen.

Kenneth Webb er vår hovedressurs i dette prosjektet og han følger også opp INKLUbasket på Hagaløkka. Med andre ord: Våre sosiale prosjekter er mulig fordi vi også har en elitesatsing. Bredde støtter elite, elite støtter bredde og i sum kan vi gjøre en forskjell for så mange flere barn og unge! 

DET er det verdt å legge ned betydelig innsats for.

"We believe in Aliens"

"Sammen skaper vi et aktivt og inkluderende samfunn"