Aktive lokalsamfunn


Asker Aliens ønsker å være en aktiv bidragsyter i lokalsamfunnet og bidra til å sikre en sunn og aktiv tilværelse og et positivt, inkluderende og trygt nærmiljø. Derfor jobber vi sammen med våre sponsorer og samarbeidspartnere under mottoet
SAMMEN FOR ET AKTIVT OG INKLUDERENDE SAMFUNN.

Vi jobber i tråd med FNs bærekraftmål og Asker kommunes visjon om bedre folkehelse for alle innbyggere.

I samarbeid med Asker idrettsråd, AIR, gjennomfører vi et prosjekt på Landøya ungdomsskole med tilbud om basketballtrening og aktiviteter i midttimen og etter skoletid, ledet av coach Kenneth Webb. Flere skoler har vist interesse for prosjektet og vi forventer å utvide til flere prosjekter og skoler fremover.

Ta kontakt dersom DU/DERE er interessert og vil høre mer om våre sosiale prosjekter i og for lokalsamfunnet i Asker.

Gjennom aktive lokalsamfunn tar idretten et direkte samfunnsansvar i eget lokalmiljø. Les mer om aktive lokalsamfunn her
Aktive lokalsamfunn Aktive lokalsamfunn Aktive lokalsamfunn