Aktive lokalsamfunn imageAktive lokalsamfunn imageAktive lokalsamfunn image
I samarbeid med Asker idrettsråd, AIR, startet vi høsten 2019 med tilbud om basketballtrening og aktiviteter i midttimen og etter skoletid på Landøya ungdomsskole, ledet av coach Kenneth Webb.

For sesongen 2022-2023 holder vi gratis basketballtrening i SFO-tiden ved Nesøya, og Mellom-Nes skole,, samt Rønningen og Hagaløkka.

Vi deltar også i et prosjekt på Borgen ungdomsskole der Asker Fotball har ledertrøya på. Prosjektet tilbyr aktiviteter rett etter skoletid på Borgen ungdomsskole hver tirsdag og torsdag. Formålet er å fremme aktivitetsglede.

Vi har i tillegg et aktivitetstilbud for elever ved Nesbru videregående skole, der elevene legger premissene for aktivitetene.

Asker Aliens ønsker å være en aktiv bidragsyter i lokalsamfunnet og bidra til å sikre en sunn og aktiv tilværelse og et positivt, inkluderende og trygt nærmiljø. Derfor jobber vi sammen med våre sponsorer og samarbeidspartnere under mottoet
SAMMEN FOR ET AKTIVT OG INKLUDERENDE SAMFUNN.

Vi jobber i tråd med FNs bærekraftmål og Asker kommunes visjon om bedre folkehelse for alle innbyggere.

Ta kontakt dersom DU/DERE er interessert og vil høre mer om våre sosiale prosjekter i og for lokalsamfunnet i Asker.

Gjennom aktive lokalsamfunn tar idretten et direkte samfunnsansvar i eget lokalmiljø. Les mer om aktive lokalsamfunn her