Praktisk informasjon


Skjema for refusjon av dommerhonorar

Skjema for refusjon av dommerhonorar

Vedlagt er NBBFs oversikt over dommerhonorar med forklaring og skjema for bruk til refusjon av dommerutlegg.

Les mer