Retningslinjer for publisering av bilder og film

Asker Aliens ønsker å innføre retningslinjer for publisering og videreformidling av bilder og film av våre medlemmer i tråd med idrettsforbundets egne retningslinjer. Vi ønsker å kunne presentere klubben i lukkede grupper og i åpne sosiale medier på en forsvarlig måte som skal ivareta unge og voksnes integritet og rett til personvern.

Vi ber derfor alle våre medlemmer å gjøre følgende:

  • Fylle ut vedlagt samtykkeskjema fra Norges idrettsforbund
  • Gjør deg oppmerksom på klubbens retningslinjer for publisering av bilder og film i forbindelse med klubbens aktiviteter.
  • Levere signerte samtykke skjema til din lag kontakt.
  • Dersom du vil trekke tilbake eller endre ditt samtykke, ta kontakt med medlemsansvarlig på post@askeraliens.com.

Vi ber alle lagkontakter å gjøre følgende:

  • Innhente samtykkeskjema fra alle medlemmer på ditt lag.
  • Oppdatere samtykke informasjon for hvert medlem i Spond. (kun lag kontakten og klubb admin som har tilgang til disse feltene).
  • Send kopier av samtykkeskjemaer for ditt lag samlet til post@asker.aliens.com.

Klubbens retningslinjer og samtykkeskjema finner du her:

For mer informasjon, les NIF sine retningslinjer her: https://www.idrettsforbundet.no/tema/retningslinjer/retningslinjer-for-publisering-av-bilder-og-film-av-barn/