Solidaritetsfondet- Slik søker du

har du behov for økonomisk støtte i en periode for å fortsette med idrettsaktivitet? 

Da kan vi hjelpe deg! 

 • Hvilke muligheter har jeg?
 • Hvordan skal jeg søke? 

 Hvilke muligheter har jeg? Asker Basketball Club har nylig opprettet Solidaritetsfondet som skal hjelpe sine medlemmer som opplever at de trenger økonomisk støtte i en periode for å kunne fortsette sin deltagelse i idrettslaget. Formålet er å inkludere flere og bidra til at økonomi ikke er en barriere for deltagelse i klubben. Fondet er del av idrettslagenes løsning for sammen å motvirke og kompensere for økende sosial ulikhet og ungt utenforskap. Det skal sikre idretts- og aktivitetsglede for alle, med lik mulighet for deltagelse. Hva kan jeg få støtte til:  

 • Treningsutstyr
 • Treningsutgifter
 • Deltagelse på cuper, turneringer eller andre arrangementer

 Hvordan skal jeg søke? Alle, som av ulike grunner ikke har økonomiske forutsetninger for å delta i idrett eller på aktiviteter på lik linje med andre kan søke. Foresatte må søke på vegne av barnet/ungdommen under 18 år. Inkluderingsansvarlig i klubben, dette er Mette Kjærsund,  informerer klubben om hvor faktura skal sendes etter at søknad er godkjent hos fondet. Hva skjer videre? 

 • Fyll ut søknadskjema her i Microsoft form.
 • Daglig leder i klubben vurderer søknaden og evt tar kontakt med søker hvis tilleggsinformasjon er nødvendig
 • Behandlingstid på søknaden er maks ei uke fra skjema er sendt inn
 • Klubben kontakter søker for å informere om avgjørelse
 • Behandler av søknad har taushetsplikt og skal ikke gjøre informasjonen om hvem som har søkt støtte tilgjengelig for noen utenom de relevante partene.
 • Navn og kontaktpunkter til søker er anonymisert.
 •  

 Solidaritetsfondet skal sørge for lik mulighet til å delta i idretten vi elsker