INKLUBasket


INKLUBasketINKLUBasketINKLUBasket
Asker Aliens bidrar til integrering og inkludering i samfunnet med basket som verktøy og samlingspunkt for glede, utvikling og samhold.

Siden 2018 har Asker Aliens i samarbeid med Sparebankstiftelsen DNB tilbudt SFO-basket for barn 2.-7. klasse på Hagaløkka skole og Rønnningen skole en dag i uken. Målet med InkluBasket-prosjektet er å bruke basket som middel og verktøy for å fremme inkludering og integrasjon i samfunnet.

Vi håper vi med disse aktivitetene kan nå ut til de barna som ikke er aktive i idrett og som står i fare for ikke å bli integrert i samfunnet på lik linje med andre barn.

Du finner mer om INKLUbasket her: INKLUbasket

Asker Aliens - SAMMEN FOR ET AKTIVT OG INKLUDERENDE SAMFUNN