InkluBasket på Borgen på tredje året!

Det er ikke få basketballer som er i bruk onsdager og fredager på henholdsvis Hagaløkka og Rønningen skole på Borgen i Asker. Dette er nemlig dagene Asker Aliens gratis trener barna på disse skolene rett etter skoleslutt.

For tredje år på rad tilbyr Asker Aliens gratis basketballtrening i SFO-tiden på barneskolene på Borgen. Tilbudet er et samarbeid mellom Asker Aliens og InkluBasket. 

Ukentlig har mellom 30 og 40 elever her gleden av å trene verdens kuleste sport (helt objektivt) – basketball. 

Det er mye gøy man kan gjør med en basketball, viser Coach Webb barna på Hagaløkka skole. Bildet er fra forrige skoleår. 

Et sterkt trenerteam med tilsammen 60 års trenererfaring

Også dette skoleåret er det coach Ken Webb som er klubbens hovedressurs. På Hagaløkka skole får han støtte av coach Branko Belic. Branko er Aliens´trener for G09 og G07, og er til alt overmål lærer. Tilsammen har de 50 års erfaring med å trene barn. 

Coach Ken Webb fra sommeren uteleir ved Borgen ungdomsskole

- Det har vært god aktivitet i hele høst, med godt fremmøte og mange glade barn. Så takk for at vi får være med på inklu-basket. Det betyr noe for våre elever, sier undervisningsinspektør Trond-Arne Zweidorrf ved Hagaløkka skole. 

På Rønningen skole er det Eira Stirling som er coach Webbs høyre hånd. 

Hun spiller selv for Asker Aliens elitelag for kvinner, og er trener for klubbens G13-lag. For noen år siden var hun også ett år i Malawi i regi av idrettens fredskorps som basketballtrener. 

- Hos oss har mange av klassetrinnene hatt gleden av å trene basketball på fredager. Det er supert tilbud for våre elever. Vi opplever mange ivrige basketballspillere i friminutt, i gymtimer og etter skoletid. Flott at dere står på for å skape basketarenaer for barn og unge på Borgen, sier rektor Ingvild Onarheim ved Rønningen skole 

Fler enn 600 barn deltar hver uke på landsbasis

Prosjektets tildeling har vært begrenset til eliteklubber (BLNO-klubber) eller deres samarbeidsklubber. Noen breddeklubber er også involvert dette skoleåret. 

 InkluBasket-prosjektet har forrige skoleår ni deltakende klubber som driver aktivitet ved 23 skoler i hele Norge. 272 jenter og 365 gutter - totalt 637 barn deltar i basketaktivitet gjennom prosjektet hver uke.  Årets tall er sannsynligvis høyere.

Rødt og grønt lys er en favorittlek på Hagaløkka skole blant de minste. Bildet er fra forrige skoleår. 

Det er Norges Basketballforbund (NBBF) og det ideelle INKLU AS som har slått seg sammen i en felles kraftinnsats for inkludering gjennom idrett. InkluBasket er et 3-årig prosjekt der InkluBasket søkte og mottok finansiering av aktiviteten via offentlige og private midler våren 2018. 

- Basketball er en inkluderende sport med mye mangfold. Med inkludering mener vi å rekruttere barn som vanligvis ikke deltar i fritidsaktiviteter inn i basketballklubber, forklarer Hege Rokne fra det ideelle INKLU AS. 

 - Ønsket er at barn og etter hvert unge får et større nettverk og sosial kompetanse gjennom basketballklubbene. Dette kan være med på å forebygge utenforskap, rusutfordringer og kriminalitet – og gi stor samfunnsøkonomisk gevinst, legger Henriette Goksøyr fra Norges Basketballforbund til. 

Alle ønsker å videreføre InkluBasket...

I Asker startet InkluBasket ved Hagaløkka skole høsten 2018. Til våren er InkluBaskets treårige prosjekt slutt. 

- Vi ønsker å videreføre InkluBasket. Vi vet ennå ikke om det blir på lik linje som i dag eller i en litt annen form. Men vi jobber med saken, sier Hege Rokne og Henriette Goksøyr. 

På skolene Hagaløkka og Rønningen er det hvertfall ingen tvil – de ønsker seg flere år med InkluBasket!