Styret innkaller herved til årsmøte i Asker Aliens Møtet avholdes tirsdag 12.03.2024, kl 18:00 på Miljørommet i Leikvoll A/B

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 27.02.2024. Send innspill til leder@askeraliens.com. Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene to uker før årsmøtet via klubbens hjemmeside og legges i tillegg ut via Spond. For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Asker Basketball Club i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til idrettslaget. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan styreleder eventuelt daglig leder kontaktes på mail: leder@askeraliens.com eller på telefon: 90 12 42 25 / 900 76 340.
Velkommen til årsmøte! Med vennlig hilsen Styret i Asker Aliens