Meld deg inn i Asker Aliens


Fyll inn i skjema under og send inn så vil du vil høre fra lagkontakten til aktuelt lag og kan få mer informasjon. Hvis du er under 18 år, må vi ha navn og kontaktinfrmasjon til foresatt. Du blir registrert som medlem etter betalt medlemsavgift. Vi har to typer medlemsskap: Utøver (nok 800 i året) og Støttemedlem (nok 100 i året).