Sommerhilsen!

Mange familier har startet ferien. Vi ønsker alle gode dager og velkommen tilbake i hallen fra august. Mye tyder på at vi kan forvente en tilnærmet normal sesong for lagene våre – og det er virkelig gledelig nytt. Vi merker iveren etter å komme i gang med seriespill og konkurranser blant alle spillerne, trenere, foresatte og støtteapparat. Bærum Open ble fulltegnet på rekordtid i år, og vi har mange lag med. Kjelsås basket inviterer dessuten til 3x3-turnering første helgen i september. Vi oppfordrer spillere til å avtale seg imellom og å melde seg på. Mer informasjon om turneringen finnes her: https://www.3x3basketball.no/ 

Med tørke både hva gjelder seriespill og NM de to siste sesongene, er sesongen 2021-2022 viktig for basketgleden både i Asker og ellers i Norge. Med åpningen av Leikvoll C i januar antar vi at entusiasmen for vår idrett styrkes ytterligere blant kommunens innbyggere, og med arrangementsansvaret for U19NM i april engasjeres hele Aliens-familien til en skikkelig basketfest. Denne sesongen skal vi vise oss frem på vårt beste, både som klubb og enkeltlag!

Basketballforbundets avtale med Tv2 om rettigheter til å streame og live-sende kamper i eliteserien er godt nytt for basketball i Norge generelt. Det er starten på det mange håper er et basketeventyr slik vi så det på begynnelsen av 2000-tallet. I Asker Aliens legger vi til rette for en sterkere elitesatsing fremover med en dedikert gruppe i front som tar grep og løfter elitesatsingen til en mer robust organisering. Elitesatsingen binder oss sammen som klubb og målet er at hver kamp blir en basketfest. Du kan sette av de første hjemmekampene i kalenderen nå: Herrene spiller første hjemmekamp 2. oktober mot Nidaros Jets kl 17.00, mens damene spiller mot Bergen Elite 9. oktober kl 14.30. Begge kampene (og alle hjemmekamper frem til nyttår) går i Vollenhallen. 

 «My Game» skal dessuten tilby streaming av breddelagskampene. Med andre ord kan det fremover være duket for å se kampen både fra tribunen og sammen med ungdommen etterpå, eller for ivrige besteforeldre å følge med på barnebarna fra annet sted i landet. 

Denne våren har vi fått fornyet tillit på flere prosjekter som er viktige for driften og utviklingen av klubben. Vi venter på å få høre hvorvidt vi tildeles midler til å videreføre INKLUbasket-tilbudet vi har hatt i Borgen-sonen. Det vi med sikkerhet vet, er at vi fortsetter satsingen innenfor Aktive lokalsamfunn på Landøya skole med fysisk aktivitet og helse og på flere barneskoler med et attraktivt og gratis SFO-tilbud. I tillegg starter vi opp et pilotprosjekt i samarbeid med Asker Idrettsråd, Viken fylkeskommune og Viken Idrettskrets om et tilbud for elever ved utvalgte videregående skoler. «Gym hang out» har som mål å styrke de unges selvbilde og mestringsopplevelse, opplevelsen av trygghet i samvær med andre jevnaldrende. 

Vi tar også et langt skritt videre i å bidra til å bevisstgjøre hvordan idrett styrker folkehelse og livsmestring ved å ha et tilbud til over 90 enslige unge asylsøkere i vår kommune. Flotte og energiske Julia de Moraes-Stene (Juju), som mange blir kjent med under våre camper denne sommeren, skal lede aktiviteten.  Dette er et prosjekt vi er stolte av å ha som en del av vårt tilbud til unge i lokalmiljøet. Anthonstiftelsen og Stiftelsen Dam støtter satsingen og Universitetet i Sør-øst Norge er med oss på laget for å dokumentere effekten av arbeidet. Med disse prosjektene knytter vi bånd mellom den organiserte idretten og den egenorganiserte treningsaktiviteten og viser hvordan disse sfærene gjensidig kan støtte og utvikle bevisstheten om samt viktigheten og verdien av et aktivt liv. Vi ser frem til oppstart av en ny sterk sesong for HELE Asker Aliens. Takk til alle som velger å ta en aktiv rolle i klubben, være seg som støttespiller og ressurs for styret eller lagene. Takk til absolutt ALLE som bidrar og løfter Asker Aliens! Vi lener oss på sitatet fra Birgit Skarstein som vi viste til under årsmøtet. Det uttrykker det vi som frivillig bidragsytere  tror på og jobber for: 

«Noe av det fine med idretten er at den er et bilde på det samfunnet vi ønsker oss. Den handler ikke om det du ikke har, men det er det du har som avgjør hvilken plass du kan ha i et fellesskap. Det som definerer oss, er hvordan vi klarer å bli gode sammen. Ingen blir best alene.» [1] 

God sommer! 🏀☀️ 

Hilsen, Sarah, Vigdis, Jan Kristen og Monica 


   [1] Overvik, V. Birgit Skarstein er årets Peer Gynt: Det er stas».   https://www.aftenposten.no/sport/i/nA66ed/birgit-skarstein-er-aarets-peer-gynt-det-er-stas (27.04.2021)