Asker Aliens gir nye basketkurver til Borgen ungdomsskole

I dag delte Sparebankstiftelsen DNB ut 130.000 kroner til Asker Aliens´ søknad om blant annet nye basketballkurver til gymsalen på Borgen ungdomsskole. Kurvene har vært nedslitte i en årrekke.

Gjennom konseptet Aliens Hoop Time har Asker Aliens søkt og fått støtte fra Sparebankstiften DNB til nye basketballkurver i gymsalen på Borgen Ungdomsskole

De nye kurvene skal bli hev-senk-kurver slik at man kan tilby ordinære basketballtreninger på Borgen for alle alderstrinn.

 - Vi er veldig glade for at Asker Aliens er engasjert i barna og ungdommene på Borgen. Når de nye kurvene er på plass vil det være til stor glede for elevene i skoletiden, for ungdommen som er på aktivitetssenteret vårt NOVA rett etter skolen og etterhvert for barn og unge som kan trene basket i nærområdet, sier rektor på Borgen ungdomsskole, Therese Fløtre.

Rapporten "Livet på Borgen" (2015) viser at hvert femte barn i Borgenområdet lever i relativ fattigdom, og at dette har innvirkning på oppvekstmiljøet. For disse familiene velges fritidsaktiviteter bort på grunn av lav betalingsevne og manglende mulighet til å kjøre barna dit hvor fritidsaktiviteten finner sted.

Sammen for et aktivt og inkluderende samfunn

Idrett og skole må jobbe sammen for å sikre en sunn og aktiv tilværelse og et positivt, inkluderende og trygt nærmiljø. Asker Aliens ønsker å bidra ytterligere til mangfold, inkludering og bærekraft gjennom den rause og inkluderende idretten som basketball er. Aliens Hoop Time er en del av Aliens´ helhetlige, flerårlige tilnærming til klubbens samfunnsbidrag på nettopp disse områdene. 

(saken fortsetter under bildet)dfsdfAsker Aliens´styreleder Monica Kaasa.

- Takket være elitesatsing i Asker Aliens kan vi bidra i sosiale prosjekter, som f.eks INKLUbasket på Hagaløkka og samarbeid med Landøya skole om Aktive lokalsamfunn. Vi håper at gymsalen kan bli et basketsenter hvertfall for spillere på barnetrinnet i hele Asker kommune og direkte bidra til integrering og inkludering, sier Asker Aliens´styreleder Monica Kaasa.


- Asker Aliens bidrar  til å inkludere barn og unge i sitt nærmiljø. Den gode innsatsen dere gjør for å skape gode møteplasser for tilhørighet og fellesskap fremmer mestring og læring. Dere utvikler rollemodeller som blir gode forbilder. Vi ønsker dere masse lykke til videre med deres viktige arbeid i deres lokalmiljø som kommer en stor gruppe barn og unge til gode, sier DNB Askers banksjef Liv Bekkeseth.

(saken fortsetter under bildet)

God stemning mellom DNB Askers banksjef LIv Bekkeseth og Asker Aliens´styreleder Monica Kaasa under gaveutdelingen.

Easybasketsenter på Borgen?

Basketball er en idrett i sterk vekst i vår kommune og Asker Aliens har måttet opprette ventelister på flere Easybasket-lag.

Barn opp til og med 6. klasse spiller det som kalles Easybasket , med lav kurvhøyde. Fra og med 7. klasse spilles det på vanlig høyde. Med nye hev-senk-kurver vil Asker Aliens kunne tilby ordinære lagtreninger for spillere på ettermiddag og kveld, fra og med 2. klasse og ut 10. klasse i gymsalen på Borgen.

- Ved å jobbe for å legge ordinær baskettrening til Borgen ungdomsskole vil flere kunne delta i vår rause, inkluderende idrett, sier styreleder Monica Kaasa.

Slik minimeres transport som hinder for deltakelse på idrettslige arenaer for barn fra familier med lav betalingsevne.

Å legge trening til Borgen ungdomsskole er også en logisk forlengelse av prosjektet INKLU-Basket som Asker Aliens tilbyr på barneskolen Hagaløkka, som ligger rett ved. Fra før jobber Asker Aliens tett med Aktiv i Asker, og har nylig også opprettet inkluderingsstipend for klubbens spillere.

Om Asker Aliens: 

Asker Aliens er en foreldredrevet klubb med ca 300 medlemmer. Klubbens fokus er både bredde- og elitelag. Vi tilbyr basketballtrening fra og med 2. klasse og ut videregående skole. Vi har to elitelag. Asker Aliens vil utgjøre en forskjell i samfunnet og vårt nærmiljø. Vi har lang erfaring med - og tradisjon for sosiale prosjekter.

Om Sparebankstiftelsen DNB

Sparebankstiftelsen DNB er største private eier i DNB.

Formålet til en sparebankstiftelse er å eie en andel i den banken de har sprunget ut av og videreføre sparebanktradisjonene ved å gi midler til samfunnsnyttige tiltak i det området som ble dekket av den tilhørende sparebanken. For Sparebankstiftelsen DNB innebærer dette at lokale gaver gis til tiltak i fylkene Østfold, Akershus, Oslo, Oppland, Buskerud, Vestfold og Telemark (samt Ringsaker kommune i Hedmark).