Inkluderingsstipend til barn og unge i Asker Aliens

Askerbedriftene Indra  og ABB støtter Asker Aliens´ arbeid for inkludering gjennom basketball og setter opp to stipend for klubbens barn og unge.

Askerbedriftene ABB og Indra ønsker begge å bidra til klubbens prosjekt «Sammen for et aktivt og inkluderende samfunn». I den forbindelse er det satt opp to stipend for barn og unge på totalt 30.000 kroner. Stipendene  skal gå til barn og unge basketballspillere som trenger en hjelpende hånd til å kunne delta på cuper, camper og trenger enkelt treningsutstyr. 

 - Asker Aliens har som mål at all økonomisk støtte til klubben skal munne ut i -  eller bidra til tiltak for barn og unge. Vi er veldig glade og takknemlige for bidraget fra Indra og ABB, sier Monica Kaasa, styreleder i Asker Aliens.

Å delta i idrett kan medføre en del utgifter. Selv om basketball hverken er en spesielt dyr eller utstyrskrevende sport kan det likevel være vanskelig for enkelte familier å få pengene til å strekke til. Asker Aliens har noen virkemidler for å hjelpe, f.eks. gjennom reduserte treningsavgifter. Klubben samarbeider også med Aktiv i Asker der spillere kan motta økonomisk støtte til trening.

Det finnes imidlertid lite støtte til å kunne delta med laget ditt på sosiale arenaer som cuper i Bergen (Hansa-cup) og Gøteborg (Basketfestivalen). Det gjør Asker Aliens noe med nå gjennom de to stipendene.

- Det er viktig for Indra å bidra direkte til barn og unge i vårt nabolag. Derfor har vi sammen med Asker Aliens opprettet Indra-stipendet 2019-2020 som skal gi barn og unge, som ellers ikke kan delta på basketcuper eller basketcamper i feriene, mulighet til å delta på lik linje med andre. Vi er stolte over å kunne bidra til Asker Aliens´ arbeid for inkludering gjennom idrett, sier markeds- og kommunikasjonsansvarlig Maria Aas Borkenhagen i Indra.

Stipendene er på tilsammen 30.000 kr

Indra-stipendet er på 15.000 kroner og skal gå til barn og unge som ellers ikke har anledning til å delta på sosial-idrettslige arenaer som cuper i andre byer eller basketcamper i ferier. Medlemmer i klubben kan få opp til 1000 kroner i støtte. Indra-stipendet kan tildeles klubbens medlemmer etter en vurdering. En enkel søknad sendes til Asker Aliens ved medlemsansvarlig som tar dette til videre behandling og beslutning.

ABB-stipendet er også på 15.000 kroner og skal gå til unge (fra ungdomsskoletrinnet) for kjøp av enkelt treningsutstyr som f.eks. drakter, lagovertrekksdrakter og basketballer. I tillegg støtter ABB klubben med ytterligere 25.000 kroner til drakter, trener- og dommerkurs og til å bygge sosialt miljø i klubben.

- Vi i ABB er glade for å støtte det fine arbeidet Asker Aliens gjør for å gi barna i kommunen et rikt idrettstilbud. Samarbeidet med skoleverket for å samle ungdom på tvers av kjønn og klasse til å spille basket, er prisverdig og bidrar til inkludering, integrering og idrettsglede, sier Helene Guther Merg, sponsoransvarlig i ABB.

ABB-stipendet tildeles klubbens medlemmer etter enkel søknad til Asker Aliens´styre gjennom medlemsansvarlig i klubben. Søknad sendes til: post@askeraliens.com og merkes med «Spillerstipend».

Om Indra:

Asker-baserte Indra leverer avanserte løsninger for overvåking og kontroll av flytrafikken i over 120 land og for trygg kommunikasjon mellom flygeleder og pilot. Bedriften har rundt 200 ansatte og over 100 års erfaring i bransjen. Selskapet er del av Indra-gruppen, som jobber innen transport, forsvar og IT, og har over 43 000 ansatte i 46 land.

Om ABB:

ABB er en teknologileder som driver den digitale endringen av industrier. Med over 130 års innovasjonshistorie har ABB fire kundefokuserte, globalt ledende virksomheter: Electrification, Industrial Automation, Motion samt Robotics & Discrete Automation som støttes av den digitale plattformen ABB AbilityTM. ABBs virksomhet Power Grids vil overdras til Hitachi i 2020. ABB er tilstede i over 100 land med rundt 147 000 ansatte.