Styret innkaller herved til ekstraordinært årsmøte i Asker Aliens for å velge revisor Møtet avholdes mandag 26.02.2024, kl 21.00 på teams. 

Eneste sak på dette møtet vil være valg av revisor. Asker Basketball Clubs nåværende størrelse og NIFS regler krever at regnskapet revideres av en registrert revisor. I og med at vi ikke valgte revisor på fjorårets årsmøte må vi velge revisor nå, slik at styret kan presentere regnskap med revisjonsberetning på årsmøtet 12 mars. Forslag til revisor er Henrik Landsverk, RE revisjon AS. Revisor lønnes som honorar etter regning for antall brukte timer. Ordinært årsmøte avholdes 12. mars 2024 med egen innkalling. For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Asker Basketball Club i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til idrettslaget. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett. 

Ved spørsmål som gjelder dette ekstraordinære årsmøtet, kan styreleder eventuelt daglig leder kontaktes på mail: leder@askeraliens.com eller på telefon: 90 12 42 25 / 900 76 340.

Velkommen til ektraordinært årsmøte! Med vennlig hilsen Styret i Asker Aliens  


Microsoft Teams-møte Bli med fra datamaskinen, mobilappen eller romenheten  Klikk her for å bli med i møtet Møte-ID: 392 853 632 345
Passord: DDp7Ct Last nedTeams | Join on the web