Nytt styre i Asker Aliens!

Under Årsmøtet i Asker Aliens ble flere fra det gamle styret takket av - og nytt styre konstituert. 

De som styrer Asker Aliens videre er: 

 • Per Ove Øyberg, styreleder (gjenvalgt)
 • Pia Bergmann, nestleder og ansvarlig for gutter bredde (gjenvalgt)
 • Robert Stenvik, økonomisk ansvarlig (påtroppende)
 • Bess Irgens, ansvarlig for jenter bredde (påtroppende)
 • Erik Øverås, ansvarlig for BLNO-M (gjenvalgt)
 • Linda Hammer, ansvarlig for søknader om prosjektmidler, sponsorater (påtroppende)
 • Johanna Hvaal Strømstad, ungdomsrepresentant (påtroppende)


Et stort hurra for det nye styret!

Samtidig ønsker klubben å takke avtroppende styremedlemmer

 • Jan Kristen Wilborn
 • Karine Bergseth
 • Fredrik Salvesen
 • Vigdis Hvaal

for strålende innsats over mange år. Du kan fort risikere å møte dem i andre sammenhenger i klubben. 


Et like stort hurra for dem også!