Nytt styre i Asker Aliens

Årsmøtet for klubben ble gjennomført 30/3. Vi takker Monica Kaasa (tidll styreleder) og Sarah Slinning (medlemsansvarlig) for den store innsatsen de har lagt ned.

Det ble valgt et nytt styre, men det ble ikke valgt styreleder. Det ble derfor vedtatt at styret fikk fullmakt til å håndtere denne rollen i fellesskap med en målsetning om å konkludere styresammensetning innen 30/4.

 Det har blitt jobbet hardt for å finne nye kandidater og med unntak av styrelder er styre for tiden sammensatt som følger: 

MIdlertidig styreleder: Jan Kristen Wilborn

Nestleder: Per Ove Øyberg

Økonomiansvarlig: Jan Kristen Wilborn

Firi Menn: Thomas Brustad

Firi Kvinner: Karine Bergseth

Breddeansvarlig jenter: Vigdis Hvaal

Breddeansvarlig gutter (Mangler)

Styremedlem: Ellen Marie Nyhus

Styremedlem: Fredrik Salvesen. 

Det nye styret ser frem til å videreføre arbeidet som er lagt ned.