Inkludering og fellesskap er kjernen i det vi gjør.

Asker Aliens har tatt et tydelig standpunkt som en sosial aktør og bidragsyter i lokalsamfunnet, og dette fikk vi også æren av å si noe mer om da representanter fra idrettsråd fra hele landet var samlet i Asker tidligere i oktober. Arrangør av konferansen var Asker idrettsråd og NIF.


Vigdis Hvaal og Monica Kaasa fra styret møtte representantene til en uformell prat i garderoben under treningen til g08 i Drengsrudhallen. 

Under nevner vi noen av prosjektene vi snakket om. Bestillingen fra idrettsrådet var at vi også skulle snakke om utfordringer i etableringen av og gjennomføringen av prosjekter som dette, og å si noe om hvorfor Asker Aliens fokuserer på inkludering og sosiale prosjekter som en del av vår klubbprofil. 

Vi nevnte blant annet: 

Aktive lokalsamfunn - samarbeid mellom skolen og idretten. Pr nå har og deltar Asker Aliens i prosjekter på flere barne- og ungdomsskoler i kommunen. Møte om mulig oppstart av samarbeid med videregående skoler  gjennom prosjektet "Gym Hang Out" er berammet senere denne måneden. Asker Idrettsråd og Asker kommune er våre partnere i dette arbeidet og nå også Viken idrettskrets og fylkeskommunen. 

EMA - enslige minoritetsspråklige asylsøkere - muliggjort gjennom støtte fra Anthonstiftelsen og Damm-stiftelsen. Gjennomføres i samarbeid med Universitetet i Sørøst-Norge.

INKLU-basket - som vi har levert på over flere år til skoler i Borgensonen og også tilbudt i sommerferien. 

Camp Borgen - sommerferiecamp støttet av Gjensidigestiftelsen de to siste årene. 


Navet i disse prosjektene er samspillet mellom bredde og elite i klubben. Uten elite ingen bredde, uten bredde ingen elite! Dette samarbeidet muliggjør våre initiativ og faktiske utførelser av våre sosiale prosjekter som ligger utenfor rammene av den organiserte treningen vi tilbyr. 


Få kjenner til idrettens drivkraft som mental stabilisator og mestringsarena som Birgit Skarstein. Det er den samme erkjennelsen Asker Aliens løfter frem og har som veileder i arbeidet med å bruke idretten til å styrke fellesskapsfølelsen på den ene siden og selvbildet hos hver enkelt på den andre. 

«Noe av det fine med idretten er at den er et bilde på det samfunnet vi ønsker oss. Den handler ikke om det du ikke har, men det er det du har som avgjør hvilken plass du kan ha i et fellesskap. Det som definerer oss, er hvordan vi klarer å bli gode sammen. Ingen blir best alene."

Birgit Skarstein, i anledning tildelingen av årets Peer Gynt, 2021