Ekstraordinært årsmøte

Det er behov for et ekstraordinært årsmøte og dette vil foregå på teams, 20. juli 2021 kl 19.

Innkalling er vedlagt. Detaljert agenda for møtet: 

1) Godkjenning av innkalling 

2) Valg av møteleder og referent, to personer til å underskrive protokoll

3) Sak til behandling: Endring av kontingent. 


Klikk her for å delta i møtet.  


Mvh

Styret, Asker Aliens