Asker Aliens får daglig leder!

Møt Mette Kjærsund, Asker Aliens påtroppende daglig leder. 


Det var en glede for Asker Aliens å se interessen blant så mange toppkandidater  for den nyopprettede stillingen som vår daglig leder. Mette Kjærsund har fått tilbud om og takket ja til stillingen. 

Mette har 25+ års erfaring som prosjektleder, merkevarebygging, account manager fra Santander Consumer Bank. Det siste året har hun vært Client lead i Norges største mediebyrå Dentsu Carat. 

Mette begynner formelt i jobben i august, men hun begynner så smått å sette seg inn i jobben allerede nå. 

Vi ønsker Mette varmt velkommen og gir dere et aller første møte med henne: 

"Å se barn og unge finne glede i idrett gir meg inspirasjon og mening. Det er bakgrunnen for at jeg søkte på jobben som daglig leder i Asker Aliens.

Dette er akkurat i kjernen av det jeg har lyst til å drive med: Bygge klubbfølelse, idrettsglede og mestringsfølelse for barn og unge. Få flest mulig til å kjenne gleden med å være en del av et lag, mestre og takle nederlag- sammen.

Asker Aliens er en kulturbærer og en bidragsyter til at flest mulig, uansett bakgrunn og fysikk, finner mestring og glede gjennom basket på ulike arenaer. 

Dette gleder jeg meg til å være med på å påvirke og bygge videre.

Som mangeårig idrettsmamma har jeg opp gjennom årene deltatt på mange idrettsarrangementer. Jeg har erfart og sett hvor mye jobb som legges ned av frivillige for å få gjennomført arrangementene på en god måte.

Asker Aliens har mennesker som 100% frivillig har lagt til rette for store og gode arrangementer, som har tatt all jobben disse arrangementene medfører og stått på som helter for å få det til.

Jeg er veldig glad for som daglig leder å kunne bidra til å fasilitere og gjøre den frivillige innsatsen litt enklere å mestre, og med det kanskje kan påvirke at enda flere blir med når det trengs. 

Det blir en viktig oppgave for meg i Asker Aliens. Uten frivillighet får vi ikke til det vi vil.

Jeg er overbevist om at idrett og lek forsterker læring i alt, både faglig og sosialt.Idrett og lek utvikler oss som mennesker, skaper mestring og glede, gir oss utfordringer, krav til samhandling, gir oss motiv til å finne løsninger på konflikter og gir oss styrke til å takle motgang ellers i hverdagen.

Basket er basket, enten du bor i Etiopia, Gaza eller Asker. Det er magien med idrett. Jeg er heldig som får være en del av denne idretten, hver dag, sier Mette Kjærsund - Asker Aliens påtroppende daglig leder.