Aliens retningslinjer for smittevern

Her er en liten sjekkliste på det du som spiller, trener og foreldre må vite om hva du må gjøre for å kunne spille basketball  under gjeldende smittervernsregler. 


Informasjon

Meld deg inn i Spond. Du må alltid melde deg på eller av alle treninger. Spillere kan ikke være med på trening hvis man ikke er påmeldt.
www.spond.com


Ta NIF koronavettkurs
https://www.idrettsforbundet.no/nyheter/2020/norges-idrettsforbund-ruller-ut-koronavettkurs-til-alle-idrettslag/ 


Les klubbens retningslinjer her.


Praksis

  • Syk? Bli hjemme
  • Vask hender før og etter trening
  • Hold avstand
  • Bruk egen drikkeflaske
  • Rengjør felles utstyr før og etter trening


Kommunikasjon

Rapporterer sannsynlig eller bekreftet covid-19 smitte hos deg selv og din husstand/nærkontakt til klubbens smittevernsansvarlig. Med sannsynlig mener vi når  en i din husstand eller nær omgangskrets har fått påvist covid-19.

Gunn Berit Schutz GunnBeritSchutz@gmail.com
Tlf: 46682164


Referanser:

NBBF Korona-situasjon
https://www.basket.no/om-nbbf/koronatrusselen/

Norges Idrettsforbund – Koronavirus
https://www.idrettsforbundet.no/tema/koronavirus/

Idrettens koronavettkurs
https://www.idrettsforbundet.no/tema/koronavirus/koronavettkurs/

Covid-19: Veileder i smittevern for idrett (covid-19)
https://www.fhi.no/publ/2020/veileder-smittevern-idrett/