Økonomisk støtte fra Aktiv i Asker til fritidsaktiviteter for elever i skolesone 3!

I slutten av oktober sendte Aktiv i Asker (AiA-Kundeservice) ut en e-post til alle foreldre hvis barn går på 

  • Barneskolene: Blakstad, Bondi, Drengsrud, Hagaløkka, Jansløkka, Rønningen, Vardåsen og Vettre
  • Ungdomsskolene: Borgen, Risenga og Solvang

Disse skolene er med på et pilotprosjekt der man gir totalt 2000 kroner i støtte til faste, organiserte fritidsaktiviteter. Pilotprosjektet vil veldig gjerne at absolutt ALLE bruker denne muligheten. 

Nå som Asker Aliens er i ferd med å sende ut/har sendt ut krav om betaling for trening og kontingent, kan du bruke kvitteringen til å få tilbake inntil 1000 kroner i høst og 1000 kroner til våren. 

Vi minner også om at Asker Aliens har stipendmuligheter for våre spillere, der vi kan dekke deler av treningsavgift og/eller nødvendig utstyr. Stipendene kan også  dekke deltakelse i cuper for laget (når den tid kommer igjen). Dette er midler øremerket barn og familier som trenger litt hjelp til å kunne delta på fritidsaktiviteter. 

Du kan du søke om dette ved å sende en e-post til okonomi@askeraliens.com

Hvis du har barn på noen av disse skolene og ikke har sett e-posten under – sjekk i spamfilteret ditt!

SLIK SÅ E-POSTEN UT

"Du får denne e-posten da du har barn mellom 6 og 18 år, som går på en skole i Skolesone 3. Asker kommune deltar i et testprosjekt om et nasjonalt fritidskort. Det gir elevene i Skolesone 3 inntil 1.000 kroner per halvår høsten 2020 og våren 2021, til å dekke en eller flere valgfrie faste, organiserte fritidsaktiviteter. (En fast aktivitet varer 8 ganger eller mer per halvår). Målet med fritidskortet er å bidra til økt deltakelse og inkludering i organiserte kultur- og idrettsaktiviteter for barn og unge.

Beløpet er personlig, det er bare eleven som er registrert i aktivitetsappen AiA som får dette beløpet. Elevenes navn er hentet fra skolenes klasselister. Skolene som er med i prøveordningen er:

* Barneskolene: Blakstad, Bondi, Drengsrud, Hagaløkka, Jansløkka, Rønningen, Vardåsen og Vettre
* Ungdomsskolene: Borgen, Risenga og Solvang

For å få tilbakebetalt inntil 1.000 kroner for en organisert, fast fritidsaktivitet som barnet ditt deltok på høsten 2020 og som du allerede har betalt for, må du følge linken du har fått på SMS. Har eleven to foresatte, får dere begge samme tilgang. Dersom en av dere har søkt om tilbakebetaling for 1.000 kroner, vil dere begge to, og barnet dersom det har egen mobil, se at beløpet står som "brukt" i AiA.

Fristen for å søke om tilbakebetaling for høsten 2020 er 15. desember.

Vil du vite mer om prosjektet og hvordan dette videreføres våren 2021, kan du lese mer her.


* Logg deg inn på: http://www.asker.nods.no/BufDir.

For å få tilgang må du bruke MinID.


Når du har kommet inn klikk på "Tilbakebetaling høsten 2020", etter at du har akseptert betingelsene.

Har du problemer med påloggingen, send e-post til AiA@asker.kommune.no. Husk å følg SMS linken før du ber om hjelp.

Med vennlig hilsen,
Asker kommune