Visjon

I Asker spiller vi basket!

Visjonen tydeliggjør målet om å være en sentral aktør i lokalsamfunnet, som løfter og bidrar til utvikling og idrettsglede - for alle. Asker Aliens skal være en positiv Asker-ambassadør lokalt og nasjonal. 

I samarbeid med våre medlemmer, støtteapparatet og sponsorer jobber vi mot målet: "Sammen for et aktivt og inkluderende samfunn".

A - ansvarlig

S - sammen

K - kreativ

E - engasjert

R - raus


#oneteamoneheart