Sportslig plan. Slik gjør vi det i Asker

Sportslig plan er et levende dokument som utvikles sammen med oss. Planen inneholder de elementene vi ønsker å utvikle og sier noe om hvem vi er og hvordan vi spiller basketball i vår klubb. Planen omfatter alle hos oss som til sammen ER klubben.