Politiattest i Asker Aliens

Alle over 15 år som jobber med barn under 18 år i en eller annen form i klubben trenger en politiattest. 

De aller fleste kan søke digitalt. Her er linken: Politiattest - søk på nett – Politiet.no 

Det skal alltid foreligge en bekreftelse av formål fra klubben. Den ligger vedlagt her. 

Prosessen er enkel, tar kort tid og er absolutt obligatorisk.

Når politiattest foreligger, skal denne vises til politiattestansvarlig i styret eller daglig leder.

Attesten slettes etter registrering. Klubben oppbevarer ikke dokumentet. Det ligger kun hos deg som har fått attesten. 

Politiattestanvarlig: Pia Bergmann: pia.bergmann@hotmail.no tlf. 992 57043

Daglig leder: Mette Kjærsund: leder@askeraliens.com tlf. 900 76340