Retningslinjer for smittevern


Sist oppdatert: 13.11.2020
Følgende råd regler og tiltak definert av nasjonale myndigheter, NBBF og lokale myndigheter gjelder for deg som utøver, trener og støttespiller under aktivitet organisert av Asker Aliens, i Asker kommune. 

BLNO lagene vil få egen informasjon om tiltak som gjelder for deres trening og kamper.

NB! Det er hver enkeltes ansvar å holde seg oppdatert på gjeldende nasjonale og lokale smittevernstiltak.

Under kan du lese våre detaljerte retningslinjer:

Asker-Basketball-Club_Retningslinjer_Korona-Smitteverntiltak_13NOV2020.pdf

KORT FORTALT

KAMP OG TURNERING

 • Ingen kamp eller turnering for alle bredde lagene (både barn og voksne)

TRENING

 • Ingen trening for voksne bredde lag (2M, 1K og Veterandamer)
 • Trening for barn og ungdom under 20 år kan gjennomføres (maks 20 utøvere)
 • Det er ikke tillatt med samlinger med andre eller flere deltaker enn de som vanligvis deltar i aktiviteten eller på annet sted enn der aktiviteten vanligvis gjennomføres. Dvs det er ikke lov å invitere andre lag til treningskamper. Lagene som har et ‘vanlig’ treningsopplegg fra før med overlappende tid kan fortsette med det.
 • Barn og unge under 20 år har unntak fra én-metersregelen. 
 • Felles utstyr kan benyttes.
 • Ungdom som trener med BLNO-lag må vente 48 timer etter de har trent med et breddelag før de kan delta på BLNO-trening.

MUNNBIND

 • Voksne over 20 år må bruke munnbind i hallene (gjelder innendørs på offentlig sted i Asker kommune).
 • Barn og ungdom under 20 år under organisert trening eller organiserte fritidsaktiviteter trenger ikke bruke munnbind.

KORONATILTAK

Følgende rutiner fortsetter som definert i Retningslinjer for korona smitteverntiltak - bredde -barn og ungdom.

 • Smitteforebyggende tiltak
 • Hygienetiltak
 • Frammøtelister på treninger og arrangement (bruk gjerne "registrer oppmøte-funksjonen i Spond)
 • Desinfisering/vask av overflater og utstyr
 • Formidling av smitteverns informasjon
 • Rapportering av covid-19 smitte til klubben

REFERANSER

Informasjonssider om koronasituasjonen i Asker
https://www.asker.kommune.no/korona/

Midlertidige restriksjoner i november (NBBF)
https://www.basket.no/nyheter/nyheter-2020/midlertidige-restriksjoner-i-november/

NBBF Korona-situasjon
https://www.basket.no/om-nbbf/koronatrusselen/ 

Norges Idrettsforbund – Koronavirus
https://www.idrettsforbundet.no/tema/koronavirus/ 

Idrettens koronavettkurs
https://www.idrettsforbundet.no/tema/koronavirus/koronavettkurs/ 

Covid-19: Veileder i smittevern for idrett (covid-19)
https://www.fhi.no/publ/2020/veileder-smittevern-idrett/