Sist oppdatert: 09.12.2021

Klubbens Smittevernansvarlig for sesongen 2021-2022 er:

Sarah Slinning
sarah@slinnings.com
98121044

Testet positiv til covid-19?

Har du testet positiv til Covid-19? Da må du følger kommunens råd, men du skal også rapportere det til din trener/lag og klubbens smittvernsansvarlig så fort som mulig.  Da kan lagene reagere raskt nok til å stoppe evt. spredning til andre på laget.


NYE NASJONALE TILTAK OG ANBEFALINGER FRA NBBF FRA 09.12.2021

Asker Basketball Club (Asker Aliens) følger råd, regler og tiltak definert av nasjonale myndigheter, NBBF og lokale myndigheter gjelder og de gjelder for deg som utøver, trener og støttespiller under aktivitet organisert av klubben i Asker kommune.

Elitelagene vil få egen informasjon om tiltak som gjelder for deres trening og kamper.

NB! Det er hvert enkelt sitt ansvar å holde seg oppdatert på gjeldende nasjonale og lokale smittevernstiltak.

Asker Basketball Club sine retningslinjer dekker kun tiltak som påvirker aktiviteter i regi av klubben.

Vi ber alle om å gjøre seg godt kjent med NBBF sin veileder for basketaktiviteter:
https://www.basket.no/nyheter/2021/oppdatert-nbbf-veileder-for-basketaktivitet/


Smittevern retningslinjer for basketaktivitet i Asker Basketball Club (09.12.2021)

Smitteforebyggende tiltak 

 1. Om du føler deg syk – hold deg hjemme – alltid.
 2. God hygiene skal praktiseres før, under og etter trening – alltid.
 3. Hold avstand og unngå nærkontakt – alltid.

Hygienetiltak

 • Alle som deltar i aktiviteten, bør hyppig desinfisere hendene sine.
  • ved ankomst til hallen
  • i forkant av selve treningen
  • når man forlater gulvet i etterkant av treningen
  • når man forlater hallen
 • Håndhilsning, klemming, «feiring» og annen unødvendig fysisk kontakt skal unngås.
 • Det skal hostes i albuekroken eller i et papir som kastes (med påfølgende håndvask).

Munnbind

 • Påbud om bruk av munnbind for alle over 12 år der det ikke er mulig å holde én meters avstand.
 • Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke hvis man sitter på fast, tilvist plass, men vi anbefaler likevel sterkt at munnbind benyttes i idrettshaller til enhver tid.

Trening

 • Garderobe bør ikke brukes til annet enn toalettbesøk og da bare få personer i garderoben om gangen.
 • Voksne over 20 år skal ha maks 20 personer på trening
 • Voksne over 20 år skal holde 1-meters avstand med unntak av spillsituasjoner
 • Det er ingen endringer i trenings- og kamptilbudet for barn og ungdom.
 • Toppidrett kan gjennomføres som normalt.
 • Lagleder eller trener skal føre deltakerliste for hver trening (Bruk Spond for å registrere oppmøte på trening)
 • Hver deltaker skal ha sin egen vannflaske


Bredde-kamp arrangement i Leikvollhallen
Kamparrangement inkluderer treningskamper, seriekamper, turneringer og cuper.

 • I arena og haller uten faste tilviste plasser skal det være maksimalt 50 personer. 
  • I breddebasket sammenhengen skal spillere medregnes i det totale antallet. Unntaket er trenere, dommere, sekretariatet og et begrenset antall hallvakter.
  • Asker Aliens sender informasjonsskriv til deltagende lag om nye koronatiltak og ber alle lag begrense antall tilskuere og registrere seg ved ankomst. Maks 12 tilskuer per lag. Maks 12 spillere per lag.
  • Asker Aliens lagene som har hjemmekamp skal stille med 2 x smittevernansvarlige som kontrollerer at det ikke er flere enn 50 personer til stede under sin kamp (gulv og tribune).

 • Klubbens smittevernsansvarlig skal ha oversikt over hvem som er til stede på alle hjemmekamper
  • Asker Aliens bruker NIF sin Qrona-løsning for å registrere publikum og sekretariat på hjemmekamper i Leikvollhallen. Klubbens smitteversansvarlig har tilgang til innsamlet data og dataene lagres i 10 dager før de slettes.
  • Asker Aliens sender informasjonsskriv til deltagende lag om nye koronatiltak og ber alle tilskuere registrere seg ved ankomst.
  • Registreringsinformasjon finnes også publisert på Asker Aliens webside (Registrering av tilskuere ved kamper i Leikvollhallen A & B - Asker Aliens
  • Hjemmelagets smittevernvakt #2 skal følge opp at publikum registrere seg ved inngang til tribunen.

 • Asker Aliens skal sørge for at desinfiseringsmidler og informasjonsplakater er til stede.
  • Smittevernvakter for Akser Aliens lag må sørge for at smittevernssekkene plasseres hos sekretariat og i tribunen og at desinfiseringsmidler settes ut tilgjengelig for publikum og sekretariat.

 • Dersom det er flere kamper som avvikles i samme hall på samme dag, skal gruppene holdes adskilt.
  • Lagene må vente til banen er tømt etter forrige kamp før de gå inn i på banen. (Hjemmelagets smittevernvakt #1 må følge opp dette)
  • Publikum må vente til tribunen er tømt etter forrige kamp før de inn til tribuneområdet. (Hjemmelagets smittevernvakt #2 må følge opp dette)

 • Alle deltakere/tilskuere må opprettholde 1-metersregelen til enhver tid
  • Tribuner er merket med 1 meters avstand på gulv.
  • Hjemmelagets smittevernvakt #1 må minne publikum om å opprettholde regelen.

 • Er det nok spillere til å starte kampen (5 spillere), skal kampen spilles.

 • Dersom det ikke er nok spillere til kampstart pga koronasmitte/karantene vil laget tape kampen.


Firi-kamp arrangement i Vollenhallen

 • I arena og haller uten faste tilviste plasser skal det være maksimalt 50 personer. 
  • I toppidretten skal ikke spillere medregnes i det totale antallet som kan være til stede på arrangementet. Unntaket gjelder også trenere, dommere, sekretariatet og et begrenset antall hallvakter.
  • Asker Aliens innfører kun forhåndssalg av billetter de siste 2 hjemmekamper i desember med maks grense på 50 billetter.

 • Ved innendørs arrangementer skal det utpekes en arrangør som skal ha oversikt over hvem som er til stede og gjennomføringen skal være smittevernfaglig forsvarlig.
  • Kontakt informasjon til publikum innhentes via billettsalg i Hoopla.
  • Kontakt informasjon til arrangements team (sekretariat/dugnad) innhentes via NIF sin Qrona løsning. Eget arrangement laget per Firi kamp i Qrona.
  • Klubbens smitteversansvarlig har tilgang til innsamlet data om tilskuere og deltagere og dataene lagres i 10 dager før de slettes.

 • Arrangøren skal sørge for at alle som er til stede ved innendørs arrangementer skal kunne holde minst 1 meters avstand til andre som ikke er i samme husstand eller er tilsvarende nære.
  • Asker Aliens markerer sitteplasser ved bruk av sitteunderlag og ber publikum å holde seg til definerte sitteplasser. Det legges opp til at kohortene kan sitte sammen, men med en meter til neste gruppe.

 • Det er allerede nasjonale anbefalinger om å bruke munnbind der det er mye folk og vanskelig å holde avstand
  • Asker Aliens anbefaler bruk av munnbind for tilskuere på våre hjemmekamper, både bredde- og elitekamper (dersom nødvendig/anbefalt avstand ikke kan overholdes)


REFERANSER

Informasjonssider om koronasituasjonen i Asker
https://www.asker.kommune.no/korona/

NBBF Veileder for Basketballaktivitet
https://www.basket.no/nyheter/2021/oppdatert-nbbf-veileder-for-basketaktivitet/

NBBF Korona-situasjon
https://www.basket.no/om-nbbf/koronatrusselen/

Norges Idrettsforbund – Koronavirus
https://www.idrettsforbundet.no/tema/koronavirus/

 Idrettens koronavettkurs
https://www.idrettsforbundet.no/tema/koronavirus/koronavettkurs/