Hva kreves fra spiller/foreldre?


Basketball er et lagspill som krever sammarbeid mellom spillere og i foreldregruppen. Klubben og hvert enkelt lag er basert på frivillighet og dugnad. Det betyr at alle må bidra til drift av både klubb og eget lag. Det er ikke mye arbeid når vi drar sammen og det skaper samhold og engasjement. 

Dugnadsansvarlig på det enkelte lag har oversikt over dugnader og hva den enkelte må bidra med i løpet av året. Den enkelte er ansvarlig for å sette seg inn i oppgaver man har i løpet av sesongen.

Typisk nivå for dugnad er:

  • 2 papirdugnader (salg av dopapir/tørkerull) pr sesong. Her kan man kjøpe seg ut hvis man ikke ønsker å delta.
  • 1-2 kioskvakter på breddekamper i løpet av sesong.
  • Bistand ifm1-2 elitekamper i løpet av sesongen (rigging, kiosk eller kaker). Ikke omfattende, ca 2 timers innsats.