Hva koster det å spille basket?


Basket er en trivelig og rimelig sport. For å trene basket trenger du basketsko, t-shirt og shorts og en basketball. Alt sammen koster under 1.000 kroner dersom du ikke insisterer på å kjøpe de aller dyreste variantene. Ønsker du å spille organisert basketball i Asker Aliens må du betale ekstra avgifter i tillegg til utstyret:

Treningsavgift
Alle spillere må betale en treningsavgift til Asker Aliens. Treningsavgiften dekker utgifter til serieavgift, dommere og trenere. Avgiften ligger på mellom kr 2.200,- og kr. 8.000,- per sesong. Avgiften avhenger av alder og hvor mange ganger du trener per uke. Vi har også et tilbud for de aller yngste spillere med annen og billigere prisstruktur. Treningsavgiften betales på høsten.

Kontingent til Asker Aliens
Alle som spiller for Asker Aliens er pliktig til å være medlem av klubben. Årlig kontingent p.t. er kr 800,- for aktive spillere og kr 200,- for øvrige medlemmer (foreldre, støttemedlemmer og andre som ikke spiller). Faktura på kontingent/medlemsavgift til Asker Aliens sendes per email når man blir medlem.

Lisens
Fra det året spillerne fyller 13 år må det betales lisens til Norges Basketballforbund. Lisensen er også en utøverforsikring ved skader.Lisensen varierer fra kr 560,- til kr 1.800,-, avhengig av hvilket år man er født i og hvilken divisjon man spiller i. Man kan ikke spille kamp før lisens er betalt. Mer informasjon om lisens finnes på www.basket.no. Lisensfaktura sendes på email i begynnelsen av hver sesong.


I tillegg til avgiftene må spillere/foreldre delta på dugnader.