Kjell Vidar Bjerke
Lagkontakt

Vidarbjerke@hotmail.com